Wspomaganie procesu zarządzania obiektem budowlanym. Olbrzymia baza danych o budynku. Aktualny projekt powykonawczy. Optymalizacja kosztów eksploatacji. Ułatwienie prac remontowych i konserwacyjnych.