BIM w projektowaniu inwestycji budowlanych

Poznaj zalety koordynacji międzybranżowej BIM!

Sprawdź ofertę!

Pobierz case study projektu stadionu Wisły Płock!

Korzyści projektowania w technologii BIM

Technolgia BIM – co to jest?

BIM (ang. Building Information Modeling) to modelowanie informacji o obiektach budowlanych. Metoda pozwala na stworzenie wirtualnego modelu w środowisku 3D, który posiada wszystkie możliwe parametry projektowanego obiektu. 

W efekcie uzyskujemy kompletną bazę informacji o budynku skorelowaną z jego szczegółowym, interaktywnym modelem. Pozwala to na szybkie i proste zestawienie wszystkich informacji potrzebnych do zarządzania realizacją procesu inwestycyjnego, przeprowadzenia stosownych analiz czy przygotowania raportów. 

Dzięki temu projektanci poszczególnych branż mają szybki dostęp do potrzebnych informacji.

Na czym polega projektowanie BIM?

BIM to metoda, która żyje razem z budynkiem. Dzięki niej możesz zapoznać się z ostatecznym wyglądem inwestycji jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Możesz także dokładnie śledzić zmiany w zestawieniach danych geometrycznych i materiałowych, szybciej przeanalizować koszty inwestycji i czas jej realizacji oraz określić potrzebną ilości materiału.

To oznacza, że wykonasz pracę lepiej, precyzyjniej i szybciej niż Twoja konkurencja.

Szczegółowość modelu, łatwość przepływu informacji i wprowadzania zmian to duże usprawnienie prac nie tylko na etapie projektowania, ale i realizacji. Dzięki temu modele BIM cieszą się coraz większą popularnością w Polsce i na świecie.

BIM w realizacji inwestycji budowlanych

Planowanie, projektowanie, budowa, eksploatacja – na każdym etapie prac nad inwestycją zastosowanie BIM wiąże się z konkretnymi korzyściami.

Opracowany przez nas model BIM posłuży do wykonywania analiz, badania możliwych rozwiązań projektowych, przygotowania wytycznych technicznych i tworzenia wizualizacji. Na jego podstawie generowana jest dokumentacja projektowa.

Wykorzystanie jednej, wspólnej bazy danych w środowisku 3D to znaczące usprawnienie prac oraz ograniczenie kosztów, zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji.

Instalacje elektryczne BIM i teletechnika

BIM powstał z myślą o szybkiej i efektywnej koordynacji międzybranżowej. Przy realizacji projektów instalacji elektrycznych i teletechnicznych łączymy ze sobą modele kilku branż, np. architektury, systemów wentylacyjnych, elementów prefabrykowanych. Sprawdzamy poprawność informacji, zawartych w modelach oraz czy występują pomiędzy nimi kolizje.

Wysyłamy raporty o kolizjach i tworzymy zestawienia elementów modeli. Pracując w zespołach wielobranżowych, regularnie organizujemy spotkania koordynacyjne. Na bieżąco wymianę danych, uwag i kontrolę nad procesem umożliwia zaś platforma BIMcollab.

Jeżeli spojrzymy na koordynację międzybranżowej w szerszym ujęciu, okaże się, że dotyczy ona wszelkich zagadnień, związanych ze współpracą w oparciu o modele BIM.

Projekty zrealizowane w technologii BIM

Basen OSiR w Stargardzie

Poznaj koncepcję przebudowy i rozbudowy krytej pływalni miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie. Projekt zakłada oddzielenie przestrzeni rekreacyjnej od torów wodnych. Nasza pracownia przygotowała projekt BIM instalacji elektrycznych w tym nowoczesnym budynku.

Czytaj dalej

Stadion klubu Wisła Płock

Inwestycja powstaje w nowoczesnym systemie „Projektuj i buduj” (Design and Build). Stadion o pojemności ok. 15 000 widzów, z widownią na jednym, okalającym całe boisko poziomie. Fasada jest pokryta lekkimi żaluzjami. Zachodnia trybuna ma czterokondygnacyjne zaplecze z sekcjami premium.

Czytaj dalej

Rozpocznij współpracę z profesjonalistami!

Technologia BIM – korzyści z zastosowania

Technologia BIM w projektowaniu

Tworzenie dokumentacji projektowej o wyższej jakości, z mniejszą liczbą kolizji. Koordynacja współpracy międzybranżowej. Ułatwianie bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej, odpowiadającej celom inwestora. BIM to  łatwość przepływu informacji.

Czytaj dalej

Technologia BIM w budownictwie

Ułatwianie wyceny robót oraz procesu ofertowania. Wspomaganie procesu zarządzania zmianą w trakcie budowy. Ułatwianie procesu rozliczeń w kontraktach obmiarowych. Wzmacnianie procesu kontroli postępu prac budowlanych.

Czytaj dalej

BIM w zarządzaniu inwestycją

Wspomaganie procesu zarządzania obiektem budowlanym. Olbrzymia baza danych o budynku. Aktualny projekt powykonawczy. Optymalizacja kosztów eksploatacji. Ułatwienie prac remontowych i konserwacyjnych.

Czytaj dalej

biuro@pradma.pl

Olsztyn, ul. Lubelska 33

Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

Do góry
Zamknij menu