Nie ma to, jak poznawać tajniki działania rozdzielnicy jednosystemowej e²ALPHA firmy Elektrometal Energetyka S.A. Mieliśmy ogromną przyjemność odwiedzić laboratorium “Zwarciownia” na Politechnice Warszawskiej. To efekt współpracy nad projektem naukowo-badawczym, skierowanym do studentów kierunków elektrycznych.

Pracujemy nad projektem naukowo-badawczym pod hasłem: Ocena możliwości stworzenia symulacji, wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR). Naszym ekspertem jest Tadeusz Daszczyński, który oprowadzał nas po „Zwarciowni”.

Dr inż. Tadeusz Daszczyński z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej to koordynator i współtwórca mpiBIM od pierwszej edycji, jeden z wykładowców na międzywydziałowych studiach podyplomowych „Interdyscyplinarny BIM”, autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych. Zajmuje się tematyką elektroenergetyki, aparatury rozdzielczej na niskich i średnich napięciach, technologią VR i AR dla zastosowań w elektroenergetyce.

Nasze obszary zainteresowań zdecydowanie się pokrywają! Dlatego wykorzystaliśmy maksymalnie merytorycznie czas spędzany w laboratorium, aby zweryfikować nasze założenia do projektu badawczego.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych, który realizujemy w naszym Dziale Badań i Rozwoju, zakłada ocenę możliwości stworzenia symulacji, wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) jako narzędzi wspomagających proces dydaktyczny oraz szkoleniowy w laboratorium inżynierii elektroenergetycznej.

Wspólnie z ekspertem z PW opracujemy kompleksowy, zweryfikowany naukowo program szkoleń i treningu studentów wydziałów elektrycznych oraz pracowników, zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych. 

Zostanie stworzony nowy produkt – symulator VR i AR w postaci osadzonych w wirtualnej rzeczywistości modeli 3D urządzeń i produktów powszechnie dostępnych na rynku oraz aplikacji rozszerzonej rzeczywistości, łączącej fizyczne produkty z danymi prezentowanymi w formie wirtualnej.

Innymi słowy – symulator stanowić będą ww. ćwiczenia, opracowane w procesie badawczym i zaimplementowane w aplikacji, osadzonej w środowisku VR i AR.